Studia podyplomowe Bazy danych
Katedra Informatyki
AGH IET

DANE ORGANIZACYJNE

ORGANIZATOR

Organizatorem Studiów Podyplomowych jest KATEDRA INFORMATYKI Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, stanowiąca jednocześnie podstawową bazę dydaktyczną i organizacyjną dla przeprowadzenia zajęć objętych programem Studiów. Studia współpracują z Polskim Towarzystwem Informatycznym (Oddział Małopolski) 

KIEROWNIK STUDIÓW

dr inż. Anna Zygmunt
AGH pawilon D-17 pok. 2.19
tel.: (+48 12) 328 33-11
e-mail: azygmunt@agh.edu.pl

CZAS

Studia obejmują dwa semestry zajęć (w okresie od października do czerwca) łącznie jest to około 256 godzin zajęć (124g wykładów i 132g zajęć przy komputerach) odbywanych w trybie zjazdów weekendowych (około 16 zjazdów).

KOSZT

Koszt każdego semestru zajęć to 3.100,- zł (wpłaty przed rozpoczęciem zajęć każdego z semestrów –październik/styczeń).
Opłatę manipulacyjną 100,- zł (zaliczaną do opłaty za I semestr) prosimy wpłacić dopiero po otrzymaniu od organizatora informacji o nr konta i subkonta.

Wystawiamy faktury potwierdzające koszty kształcenia (na osoby fizyczne lub firmę).

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące opłat i kwestii formalnych zostaną Państwu przesłane po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

SEKRETARIAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Sekretariat Studiów

Marzanna Kowalska
e-mail: kowalska@agh.edu.pl
AGH pawilon D-17 pokój 2.7
tel.: (+48 12) 328-33-19

ADRES STUDIÓW

Akademia Górniczo-Hutnicza im.S.Staszica w Krakowie
Katedra Informatyki
Studia Podyplomowe - BAZY
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

e-mail: bazy@agh.edu.pl
http://www.bazy.agh.edu.pl/
http://informatyka.podyplomowe.agh.edu.pl/menu-dla-kandydatow/sbd-aktualnosci